Bizi Arayın.. +90(533) 592 8760

Kemik Kaynaması

Manyetik Rezonans

MBST Manyetik Rezonans Terapisi

MBST Manyetik Rezonans Terapisi sağlık uzmanlarının, fizikçilerin, biyologların ve mühendislerin oluşturduğu bir ekip tarafından 4 yılı aşkın bir sürede geliştirilmiştir. MBST Manyetik Rezonans Terapisi konusundaki işlemler ilk olarak 1999 yılında Almanya´nın Wiesbaden şehrinde düzenlenen Ortopedi Kongresi´nde sunulmuştur.

Giriş

Dejeneratif artrit[1] rahatsızlığı olan hastaların 20-40 dakika arasında değişen MRI çekimi (manyetik rezonans görüntüleme) sayısına bağlı olarak, uygulama sonrası genellikle ağrılarında önemli ölçüde azalma görülmüştür. Bu raporlar, MedTec Medizintechnik GmbH şirketini bu alanda daha ileri seviyede araştırmalar yapmaya teşvik etmiştir.

Dejeneratif artrit rahatsızlığının yüksek oranlarda görülmeye başlaması, geleneksel cerrahi yöntemler ve ilaç tedavisine alternatif veya bu tedavilere ek olarak yeni tedavilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tedavilerin amacı ağrıları azaltmak ve hastalığın ilerlemesini geciktirmek üzere ortak işlevler ortaya koymak idi. MBST Manyetik Rezonans Terapisi bu tedavi yöntemlerinden biri olarak ilgili amaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir. Yeni ve bütünüyle benzersiz tedavi yöntemimiz, bu alandaki diğer manyetik rezonans tedavi sistemlerinden belirgin şekilde farklılık göstermektedir. MBST Manyetik Rezonans Terapisi geleneksel diyagnostik[2] (tanıyla ilgili, teşhis) MRI manyetik rezonans görüntüleme sistemleri gibi, hidrojen protonlarının manyetik titreşimleri esasına göre düzenlenmiştir. Protonların yönlerinin değiştirilmesiyle ortaya çıkan enerji, çevre dokuya aktarılır. Çok sayıda araştırma ve çalışmanın neticesinde bu iyon dinamiği, kıkırdak ve kemik dokusunda proliferasyonun[3] (Hücrelerin çoğalması ) gerçekleşmesini sağlar. MBST Manyetik Rezonans Terapisi´nin kıkırdak hacmini ve kalınlığını önemli ölçüde arttırdığı klinik olarak da kanıtlanmıştır.

Eklem ve omurga endikasyonları:

Artrit Evreleri I - III (IV) tüm eklemlerde

Tendon yaralanmaları (tendinopathies)


Eklem ve ligament[4](Bağ dokusu ) cerrahisi, kemik kırığı
Dejeneratif omurga rahatsızlığı

Osteoporoz (kemik erimesi)
Temperomandibular artrit[5] (
travmaya bağlı oluşan Çene eklem hastalığı )

Manyetik Rezonans Kıkırdak Görüntüleme

MBST Tedavisi Öncesi

Sağdaki ilk resimde; Kıkırdak yüzeyinin birçok bölgesinde incelmeler ve oyuklar görülmektedir. Ayrıca kıkırdak yüzeyi çok pürüzlüdür ve aşınmıştır.

Kıkırdağın dış yüzü artık düz değildir ve bu nedenle iyi bir artiküler (ekleme ilişkin, eklemsel ) dış yüzey sağlamamaktadır. Bu durum normal yüklenmelerde kıkırdağın düzenli bir direnç gösteremeyeceği anlamına gelir.

Bu nedenle hastada ağrılar görülmeye başlar, hastanın yaşam kalitesi düşer ve hareket kabiliyeti sınırlanır.

MBST Tedavisinden Üç Ay Sonra

Sağdaki 2.nci resimde; Oyuklar ve incelmeler gözden kaybolmuş ve incelen bölgede yeniden canlanma gözlenmiştir. Kıkırdak yüzeyi artık düz ve daha pürüzsüz bir görüntüye sahiptir.

Kıkırdak dokusundaki artış yüzeyi daha pürüzsüz hale getirmiştir ve bu da iyi bir artiküler yüzeyin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sayede, normal yüklenmelerde kıkırdağın daha iyi bir direnç göstermesini sağlar.

Sonuç olarak: Daha az ağrı, hareket kabiliyetinde ve yaşam kalitesinde artış.

MBST Manyetik Rezonans Terapisi´nin Hastaya Faydaları

“MBST Manyetik Rezonans Terapisi” ile tedavi olan Hastalar aşağıdaki sonuçları elde etmektedirler.

- Hiç bir yan etkisi olmadan gerçekleşen bir tedavi imkanı,

- Ağrıların azalmasından ve hareket kabiliyetinin artmasından dolayı yaşam kalitesinde ortaya çıkan belirgin artış,

- Hastaların kondisyonlarında kalıcı ilerleme ,

- Kıkırdak dejenerasyonunun ilerlemesinin geciktirilmesi,

- İhtiyaç duyulan tıbbi tedavinin azaltılması ve hatta tedavinin tamamen durdurulması

MBST Manyetik Rezonans Terapisi son derece etkin, yüksek kalitede, sürekli geliştirilmekte olan bir teknoloji ve tedavi sistemidir.

Teorik Gelişim

Artiküler Kıkırdak

Esneklik

- Kıkırdak oldukça esnektir ve baskı, sıkışma ve yük nedeniyle deforme olur. Bu deformasyonlardan sonra her zaman için önceki şekline geri döner.

- Kıkırdak çok ağır yüklenmelere direnç gösterebilir.

- Yüklenme olduğunda ağırlık kıkırdak dokusuna dağılır (Su-yastık etkisi).

- Kıkırdak dokuyu destekler.

- Kıkırdak düzgün ve pürüzsüz eklemler (artiküler yüzeyler) oluşturur.

Kıkırdak özellikleri

Kıkırdak inervasyona[6] neden olmaz

- Ağrıya, yorgunluğa ve aşırı strese neden olmaz

- Kan akımı olmadığı için sadece yavaş difüzyon sayesinde oksijen ve besin alabilir

- Kıkırdak dokusu kendisini yeniler

- Yenilenme yüklenme ve dinlenme yoluyla gerçekleşir.

Kıkırdak Yapısı

Kıkırdak Hücreleri (Kondrositler)

Kondrositler hücre dışı matrixte bulunmakta, kıkırdağı yenilemektedirler.

Hücre Dışı Matrix

Hücre dışı matrix (ECM)[7] çeşitli kolajen lifler içeren karmaşık ve girintili çıkıntılı bir yapıdadır.

Bu yapının içerisindeki boş yerler hiyalüronik asit ve proteoglikan’** lardan oluşan bir madde ile doludur. Bu jelimsi madde kıkırdak hücreleri tarafından ihtiyaç duyulan besinlere sahiptir.

Kıkırdak Dokusu ve Fonksiyonuyla İlgili Mekanikler

İnsanlar günlük işleriyle meşgul olurlarken eklemleri sürekli olarak çeşitli mekanik kuvvetlere maruz kalır. Bu kuvvetler baskı ile kıkırdağa iletilirler ve bu durum da kıkırdak dokusunda deformasyona neden olmaktadır.

Mekanik Kuvvetler Hakkındaki Bilgilerin İletilmesi

Bir baskıya uğradığında, jel benzeri matrisin içerisindeki su mekanik olarak dışarıya atılır ve ECM içerisinde başka bir yere hareket eder.

Bu protonların yerlerini değiştirmesine ve negatif yüklü iyonların ECM içerisinde birikmesine neden olur.

Pozitif yüklü protonların ve negatif yüklü iyonların dağılımındaki bu dengesizlik potansiyel bir farklılığa (voltaj oluşumuna) neden olur.

Bu voltaj, küçük iyon akımlarının doku doğrultusunda yer değiştirmelerine ve gidiş gelişlerine yol acar.

Sonuç: Kıkırdak hücre zarının harekete geçmesi ve kıkırdak dokusunda etkili olan kuvvetler hakkındaki bilginin iletilmesi ve kıkırdak hücresinin de buna sentezle cevap vermesi.

Zarar gören kıkırdak:

- Proteoglikanların (Bağ dokusunun zemin maddesinde bulunan, glikozaminoglikanların proteinlere bağlanması ile oluşan kompleks ) kaybedilmesi nedeniyle yeterli su miktarını barındıramaz.

- Yeterli potansiyel farklılıkları (voltaj) gerçekleştiremez.

- Yeterli elektrik çıkışını sağlayamaz.

- Hücre zarına yeterli enerjiyi iletemez.

- Hücre zarına bilgi aktarmasını gerçekleştiremez veya sınırlı ölçüde gerçekleştirebilir.

- Sentez kapasitesini azaltır.

- Prematüre hücre ölümlerine neden olur.

Resim: 1- Sıkıştıran Baskı 2- İyon ve su göçü

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI - Magnetic Resonance İmaging )

Manyetik Rezonans Görüntüleme, vücut iç kısmının oldukça net bir şekilde görüntülenmesini sağlayan tıbbi bir Teşhis için (diagnostik) görüntüleme sistemidir.

Manyetik rezonans sisteminin teorik prensipleri Fizikçi “Wolfgang Pauli” tarafından 1924 yılında ortaya koyulmuştur. “Bloch” ve “Purcell” nükleer manyetik rezonansı ölçen ilk bilim adamlarıdır ve bu araştırmaları kendilerine 1952 yılında Nobel Ödülü kazandırmıştır. Ancak, Nükleer Manyetik Rezonans başlangıçta sadece kimyasal bileşiklerin yapısını incelemek için kullanılıyordu. Bu sistemi klinik olarak kullanan ilk kişi 1976 yılında insan görüntülemeyi başarıyla gerçekleştiren “Sir Peter Mansfield”´dir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) tarayıcıları 1983 yılından itibaren klinik tedavilerde olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum MR teknolojisinin yeni dönemde farklı alanlara doğru geliştirilmesini sağlamıştır. Bu yeni alanlardan birisi de MBST Manyetik Rezonans Terapisinin Dokuların normal yapılarının bozulduğu (dejeneratif ) eklem hastalıkları tedavisinde kullanılmasıydı.

Manyetik Rezonans Terapisinin İşlevsel Prensipleri

Protonlar atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. Protonlar kendi ekseni etrafında dönen Dünya gibi ,kendi boylamsal eksenleri etrafında hareket ederler. Ancak, Dünya`nın tek yönlü hareketinden farklı olarak, protonlar eksenleri etrafında sağa veya sola doğru hareket ederler. Bu rotasyon kutupları hareketin yönü ile belirlenen ölçülebilir bir manyetik alan oluşturur. Eğer çekirdek içindeki proton sayısı eşitse rotasyon etkilerini dengeleyecek eşit miktarda sağa ve sola hareket görülecektir. Bu nedenle ortaya ölçülebilir bir manyetik alan çıkmaz. Ancak, eğer protonların sayısı eşit değilse ölçülebilir bir manyetik alan ortaya çıkacaktır.

Ölçülebilir bir manyetik alana sahip olan atomlar hidrojen atomlarıdır (H). Hidrojen atomları protona sahiptir ve hidrojen insan dokusunda yüksek konsantrasyona sahip olan suyun (H2O) , proteinlerin ve yağın bir bölümünü oluşturur.

Hidrojen atomları statik, manyetik alana (B) girdiklerinde, protonları bu alanda etkili olacak ancak nihai değişiklik ölçülemeyecek kadar zayıf kalacaktır.

Protonların hızları (frekans) manyetik alanın büyüklüğüne bağlıdır. Eğer aynı frekansta bir radyo dalgası gönderirseniz bu dalganın enerjisi protonlara geçer ve protonların açılarının manyetik alan içinde değişmesine neden olur.

Bu radyo dalgası yeniden devre dışı bırakıldığında ise protonlar önceki duruş açılarına geri dönerler ve bunu yaparken enerji salınımı gerçekleştirir. Bu sinyaller, bir görüntü toplamak için (MRI ) kullanılabilir.

MBST Manyetik Rezonans Terapisi Nasıl Çalışır?

MBST Manyetik Rezonans Terapisi, Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi (MRI) ile aynı sisteme dayanır. MRI sisteminin günümüzde en etkili teşhis (diagnostik) görüntüleme sistemi olduğu kabul edilmektedir.

Manyetik Rezonans Terapisi`nin nasıl çalıştığını açıklayabilmek için eklemlerin makroskobik özelliklerinden, moleküllerin nanoskobik dünyalarına geçmemiz gerekir.

Vücudumuzdaki bütün moleküller ve makro moleküller Su (H2O) ve diğer organik bileşenler formunda birçok hidrojen içerir ve hidrojen atomlarının çekirdeklerinde protonlar bulunmaktadır.

Protonlar bir “manyetik hareket (moment )” ve “devir dönüşüm (spin)” hareket yeteneğine sahiptirler. Sürekli olarak kendi eksenleri etrafında dönerler.

Sahip oldukları manyetik hareket yeteneği nedeniyle protonlar dışsal manyetik alanlardan etkilenirler ve bu dışsal etkilere tepki verirler. Bu tepki, dışsal etkilere uyumlu hale gelme şeklinde olabileceği gibi, başlangıçta uygulanan manyetik alana karşı yönde de bir tepki gösterebilir.

Sonuç: Toplam magnetizasyon her zaman için sonuç olarak dışsal manyetik alana uyumlu hale gelir.

Özetleyecek olursak; dışsal bir manyetik alana maruz kalındığında (B0) atom çekirdeği Larmor Frekansı`na duyarlılık momenti yaratır ve protonların hareket yönü dışsal manyetik alanın etkisine uyum sağlar.

Dışsal bir radyo dalgasına maruz bırakılan protonların yönü ve açıları 90-180 derece arasında değişir. Bu değişiklik manyetik alanın yeniden sıralanmasında; ancak dışsal etki, protonların duyarlılık frekansları ile aynı frekansta ise gerçekleşir (Larmor Frekansı).

Dışsal Elektromanyetik Alanda 180 derece Dönüş Rotasyonu

1.Esas duruşu

3.termodinamik etki-Çevreye enerji verilmesi

1- Orijinal Duruş:

Protonlar statik manyetik alanla uyumlu hale gelir.

2- Proton Hareketi (dönüşü):

Protonların manyetizasyon yönü değişir ve daha yüksek bir enerji durumuna çevrilir. Protonlar dışarıdan transfer edilen enerjiyi emerler (RF - Radyo Frekans )

3- Enerji Transferi:

Dışsal radyo dalgası (RF) devre dışı bırakıldığında protonlar eski dizilişlerine geri dönerler ve emmiş oldukları enerjiyi kendi çevresine bırakırlar.

Tanımlamalar

Rezonans:

Titreşimin büyüklüğü her zaman için harekete geçirici dışsal frekanstan daha yüksektir (Larmor Frekansı, devir dönüş). Bu büyüklük bu iki faktörün rezonansı ile en yüksek miktarda enerjinin transfer edilmesini sağlar. Bu noktada, verici ile alıcı ,tıpkı bir radyonun bir istasyonu dinleyebilmesi gibi aynı frekansta olması gerekir.

Frekans:

Belirli bir süre içerisinde gerçekleşen salınımlardır. Frekans, Hz (Hertz) ile ölçülür. “Hertz “ saniyede meydana gelen salınım miktarı birimidir.

Manyetik Alan:

Manyetik alanlar, alan sınırları ile tanımlanır ve bir mıknatıs tarafından yönlendirilen kuvvetlerin içindeki boşluğu kapsarlar. Manyetik alanlar vücudun bütün organlarına etki ederler.

MBST Manyetik Rezonans Terapisi Cihazları

MBST Manyetik Rezonans Terapisi Cihazları ve tedavi imkânları:


Kalça, omuzlar, bel, sırt.


Dirsekler, bilekler, parmaklar, dizler, ayakbilekleri ve ayak parmakları


Taşınabilir Tedavi Ünitesi

Kontrol Ünitesi

Ekran

Kumanda


Kart okuyucu

Tedavi bölgesi göstergesi


MBST “Manyetik Rezonans Terapi” cihazları, hastaların tedavisini ,uygulama bölgesine göre farklı özelliklere sahip akıllı (mikroçipli) kartlara dayalı bir sistemle gerçekleştirirler.

Açıklama:

1- “Medtec Medizintechnik GmbH” en son MR terapi araştırma bulgularını tedavi programlarına anında aktarmakta, akıllı kartları ve sistemi güncellemektedir. Güncellenen Akıllı MR (mikroçip) tedavi kartları ile MR terapi merkezleri de her zaman en yeni ve en etkili yöntemleri hastalarına ulaştırabilmektedirler.

2- Bu yöntemle sağlık uzmanlarının, hastaların yaşından bağımsız olarak en uygun tedavi yöntemlerini hazırlamaları anlamına gelir.

3- Akıllı tedavi kartları ile MBST Manyetik Rezonans Terapi cihazlarının ve uygulama bölgelerindeki yanlış kullanılmaların önüne geçilir.

MBST`nin oldukça kompleks uygulama sistemi statik ve elektromanyetik değişen alanların kombinasyonunu sağlar. Statik alan kalıcı magnetlerle oluşturulmuştur. Elektromanyetik alan ise, radyo frekanslarının dikey olarak bu alana yönlendirilmesi ile görülür.

MBST Manyetik Rezonans Terapisi, bütün dünyada üç bağımsız enerji alanını üç farklı seviyede kullanan tek MR tedavi sistemidir.

Alan 1

Alan 2

Alan 3

Kıkırdak

Hücreleri

MBST Manyetik Rezonans Terapisi ile Manyetik Alan Sistemleri Arasındaki Farklar

İki farklı fiziksel ve teknolojik yaklaşım

MBST Manyetik Rezonans Terapisi

Statik ve kalıcı nükleer döngülerin ortaya çıkardığı etkilere dayalıdır.

Hidrojen protonlarının frekans derecesine göre çalışır.

Mikroçipli Akıllı tedavi kartları ile yönlendirilen ve güncellenen bir kontrol ünitesi içerir.

Üç değişik eksene (aksiyal[8] yöne) dayalı olarak işlev gösterir.

Üç bağımsız enerji alanına sahiptir.

Elektromanyetik alan uygulayıcının merkezindeki en güçlü alandadır.

Manyetik Alan Terapisi

Pulsat (nabız gibi atım gösterme) alanlarını kullanır.

Rezonans frekansını kullanmaz.

Ayarlanabilir bir nabız üreteci içerir.

Bir aksiyal yönle çalışır.

Bir enerji alanını kullanır.

Elektromanyetik alan uygulayıcıdaki en güçlü alandır.

Alan 1

Kıkırdakx

Hücreleri

MBST Akıllı ( Mikroçip) Tedavi Kartları

MBST Akıllı ( Mikroçip) Tedavi Kartları çeşitleri ve Kullanım Alanları ;

MBST Manyetik Rezonans Terapi’sinin farklı tedavi seçenekleri, sağlık uzmanlarının her hasta için tanı ve teşhislerine göre en ideal tedavi yöntemini seçmelerine imkân sağlar.

3+ saatlik MBST Manyetik Rezonans Terapi

Bu kartların her biri özel bir bölge için (ayak, diz, el, dirsek, kalça, bel, sırt ve omuz gibi) programlanmıştır. Bunlar, spor yaralanmalarının tedavisinde ve 5+ saatlik tedavi programları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Öte yandan birçok hasta ise, bu programları genel bir önleyici tedavi olarak tercih etmektedir.

Boşluklar/Kodlar : Adı \ Hasta no \ alan: ayak \ kod

5+ saatlik MBST Manyetik Rezonans Terapi

Bu kartların her biri özel bir bölge için (ayak, diz, el, dirsek, kalça, bel, sırt ve omuz gibi) programlanmıştır. Bunlar, spor yaralanmalarının tedavisinde artrit (1-3) ve dejeneratif bel rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kartlar ayrıca 3+ saatlik tedavi programları ile birlikte de kullanılabilirler.

------------------------------------------------

9+ MBST Manyetik Rezonans Terapi

Bu kartların her biri özel bir bölge için (ayak, diz, el, dirsek, kalça, bel, sırt ve omuz gibi) programlanmıştır. Bu kartlar, artrit (1-3) ve 4. aşama artrit tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.

MBST ayrıca kemik hastalıklarının tedavisi için özel bir mikroçip olan Osteo tedavi kartını geliştirmiştir.

Kontredikasyonlar[9]:

-Tedavi bölgesinde tümör olması,

-Lösemi (kan kanseri) hastaları,

-Bakteri enfeksiyonları,

-Romatizma, akut[10] evresinde ise,

-Pacemaker/Kalp Pili olan (kalp atışını ayarlayan cihaz) hastalar ,

-Defibrilatörlü hastalar

-Insülin pompası kullanan hastalar,

-Hamilelik durumu,

-HIV hastaları,

gibi durumlardaki hastaların MBST cihazlarını kullanmalarına müsaade edilmez.

Hastalar İçin Önemli Bilgiler:

MBST Cihazlarının ,tedavi için cihazı kullanımına müsaade edilen hastalar üzerinde bilinen hiç bir yan etkisi yoktur...

Lütfen tedavinin ilk birkaç seanslık / saatlik bölümünde tedavi bölgesindeki ağrılarınızda bir artış olabileceğini dikkate alınız. Ancak bu tedavi sürecinin sonuna doğru azalacaktır.

Birçok hasta 3/5/7/9 seanslık ilk evre tedavinin sonunda tedavi bölgesindeki ağrılarında ciddi azalma olduğu ve gece rahat uyuyabildikleri yönünde geri bildirimde bulunmuşlardır.

Tedavi süreci bu 3/5/7/9 ilk evre seansların bitiminden itibaren 6-8 haftalık süreçte tamamlanmakta ve ikinci evre +3 seans uygulama ile tedavi sona erdirilmektedir.

Hastalar, tedavi süreci boyunca sıvı alımlarını (günde 3 litre suya kadar) artırmalıdır. Bu uygulama, başarılı tedavi sonucunu desteklemektedir.

Hastalara ayrıca, tedavi sürecinde hafif egzersizler yapmaları önerilmektedir. Bu egzersizler tedavi bölgesinde herhangi bir ağrıya neden olmamalıdır. Unutmayın ” İşleyen demir ışıldar”.

Tedavi Seyri

MBST Manyetik Rezonans 3-5 saatlik tedavi süresi:


Uzman sağlık personeli tarafından tetkik

Teşhis ve 3 veya 5 saatlik tedavi süresinin seçilmesi


Tedavi veri kaydının tamamlanması ve MBST skoru için bir başlangıç düzeyi oluşturulması

Tedavi seyrinin tamamlanması üzerine gerçekleştirilen kontrol tetkikleri

6-8 hafta sonra kontrol tetkikleri

Hayır İkinci tur tedaviye ilişkin karar Evet

6 ve 12 ay sonrasında kontrol tetkikleri Tedavi seyirleri arasında 3 aylık bir ara verilmesi önerilmektedir

Teşhis ve 3 veya 5 saatlik tedavi süresinin seçilmesi

Tedavi kayıtlarının doldurulması

İkinci tur tedavinin sonunda muayene

6 - 8 hafta, 6 ay ve 12 ay sonrasında kontrol tetkikleri

MBST Manyetik Rezonans 9 saatlik tedavi:

Uzman sağlık personeli tarafından tetkik

Ön tetkik \ teşhis

Tedavi veri kaydının tamamlanması ve MBST skoru için bir başlangıç düzeyi oluşturulması

2 haftadan fazla bir sürede 9 x 1 saat tedavi uygulaması

Tedavi seyrinin tamamlanması üzerine gerçekleştirilen kontrol tetkikleri

6-8 hafta, 6 ay ve 12 ay sonrasında kontrol tetkikleri[1] Dejenerasyona yol açan eklem iltihabi

[2] Teşhis-tanı ile ilgili

[3] Bir doku ya da organda benzer yeni hücrelerin üremesi

[4] Bağ

[5] Şakak kemiği ve mandibula ile ilgili eklem iltihabi

[6] Bir doku ya da organın bir sinir tarafından kontrol altında tutulması; doku ya da organlara sinir liflerinin gitmesi

[7] Extracellular matrix

** Bağ dokusunun zemin maddesinde bulunan, glikozaminoglikan’ların proteinlere bağlanması ile oluşan kompleks

[8] Vücut ekseni ile ilgili.

[9] Bir ilacın kullanılmaması gereken durumlar.

[10] Hastalığın kısa dönem içerisinde gelişmesi.

Copyright MBST © 2015 Tüm Hakları Saklıdır