Bizi Arayın.. +90 (531) 232 48 09

MBST HAKKINDA

Mineral Ve Kemik Metabolizmasında Klinik Olgular

Mineral Ve Kemik Metabolizmasında Klinik Olgular


Osteoporoz tedavisinde nükleer manyetik rezonans tedavisi (MBST). Vaka raporu çalışması


ÖZET


Çeşitli farmakolojik tedavilere rağmen, osteoporoz problemi henüz çözülmemiş veya azalmamıştır. İlaca karşı beklenmedik bir tepki gösterilmesi (olumsuz vaka) ve uzun dönem farmakoterapiden sonra kırıklar ve çatlamalar olması yeni tedavi usullerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Nükleer manyetik rezonans terapisi, egzersiz için bir ek ve farmakoterapiye bir alternatif veya ilave olabilir. Klinik çalışmaların sayısı, nükleer manyetik rezonans terapisinden sonra KMY'nin artmış olduğunu gösterdi ve burada, ağır travma geçiren, kalça çevresinde büyük bir hematomu olan ancak herhangi bir kırık sorunu olmayan on bir iyi belgelenmiş olgu sunumu sunuldu, bu beklentiyi teşvik etti. Bu olgu sunumu çalışması ek olarak, yaş ortalaması 68.4 olan, 450 hastadan oluşan bir grupta (erkek = 55, kadın = 395) kırık insidansının takibine dayanan olgu sunumları sunmaktadır. Tüm hastalar MBST ile tedavi edildi , (tedavisel nükleer manyetik rezonans) 10 gün sonra standart sikluslar uygulandı ve beş yıllık bir süre boyunca takip edildi.Veriler, NMRT'nin osteoporotik hastalarda kırık riskini azaltabileceğini göstermektedir.


Anahtar Kelimeler: nükleer manyetik rezonans tedavisi, osteoporoz, kırıklar, kazalar.


GİRİŞ


Çeşitli farmakolojik tedavilere rağmen, osteoporoz sorunu henüz çözülmemiştir veya azalmamıştır (1-3). Kemik değiştirici ilaçların uygulanması ile ilgili mevcut ve gerçek yaşam verileri ile lgili belirgin anti-fraktür etkilerini desteklememektedir (4, 5). Tam tersine, uzun vadede farmakoterapiden sonra ilacın advers olayı ve kırıklar gibi yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Ek olarak, hala erken prevansiyon ve genel olarak kemik ve iskelet hakkında eğitim eksikliği bulunmaktadır.Bu nedenle, kemik hücreleri üzerinde pozitif etkileri provoke etme, fonksiyon ve hareketi iyileştirme ve ağrıyı ters etki olmaksızın azaltma yeteneğine sahip olan, invazif ve farmakolojik olmayan bir terapinin tercih edilebileceği yeni terapötik olasılıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Teşhis biliminde kullanılan, herkesçe bilinen bir  teknoloji olan Nükleer Manyetik Rezonans (NMR), tedavi için geliştirilmiş ve MBST markası altında patentlenmiştir. NMR terapi ekipmanı, manyetik rezonans frekansında 17 ila 100 kilo Hertz için 0.4 ila 2.35 MilliTesla alan kuvvetleri kullanır. Saha gücü, tedavi sistemine ve rejime bağlı olarak değişir. Hücre kültürü ve hayvan modeli üzerine yapılan çok sayıda bilimsel çalışma, kıkırdağın yenilenmesini ve kemik oluşumunun uyarıldığını doğrularken, klinik çalışmalar NMR-Terapi'nin (MBST) dejeneratif romatizmal hastalıklarda ağrı rahatlaması üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır (6–20). Osteoporoz ile ilgili büyük bir sorun da, kırık riskine bağlı olarak kemik gücünü ölçebilecek herhangi bir tanı yönteminin olmamasıdır. Klinik uygulamada genellikle tanısal bir “altın standart” olarak kullanılan BMD, kırılma riskini, özellikle de tedavi edici etkiyi değerlendirmek için güvenilir değildir. Başarılı bir tedavinin en iyi kanıtı, şiddetli travmada meydana gelen güçlü kuvvete karşı kemiğin direncidir ancak, olası kırık travması olan kazaları kasıtlı olarak ortaya çıkaran çift kör, prospektif, plasebo kontrollü bir klinik çalışma yapmak mümkün değildir. Bunlar, ileriye dönük çift kör, randomize olmayan çalışmalar olmasına rağmen, iyi belgelenmiş vaka raporları önemli kanıt olabilir


YÖNTEM


Anamnez ve medikal dokümantasyona göre kırılma kanıtı açısından yaş ortalaması 68.4 olan 450 hasta (erkek 55, kadın n = 395) değerlendirildi. Bunların hepsi terapötik nükleer manyetik rezonans (NMRT) ile tedavi edilmiş ve K-Center'da 5 yıllık bir süre boyunca devam etmiştir (Poliklinik / Osteoporoz Merkezi ve diğer kemik ve eklem hastalıkları, kafa: Prof.Dr.Sc. Dalibor Krpan, Prof.Dr.Med, Zagreb, Hırvatistan). Tüm hastalar osteoporozdan muzdaripti, DEXA ölçümü (T-skoru −2.5'ten az) ile teşhis edildi ve terapötik NMRT, bir MBST siklusu ile tedavi edildi (10 ardışık günde günde bir saat tedavi; MBST Osteobed (ODM cihazı), MedTec kullanılarak GmbH., Wetzlar, Almanya). Tüm hastalar, bir yıldan daha uzun bir süre önce NMR tedavisi almadan önce sürekli olarak VitD3 800 I.j almışlardır. Hastalar, tedaviden önce iki yıl veya daha uzun süre osteoporoz için hiç veya başka ilaçlar kullanmamıştır. Travma sonrası başvurdukları hastaneden tıbbi kaynak belgelerle belgelenmiş kırıklar olmadan, değerlendirilen hastalar arasında, 11'inde, kalça çevresinde büyük bir hematomla doğrulanmış çok şiddetli travmanın kanıtlarını bulduk.  Bu vakalar,  vaka raporları olarak ayrı ayrı tanımlanmıştır (Tablo 1).Tablo 1


NMR osteoporoz tedavisi ve uzun süreli takipten sonra kırıksız, ciddi travma olan olgular.


Vaka  Cinsiyet-    Yaş-     MBST osteoporoz tedavisi sonrası zaman (m)  -  Kaza Nedeni- Kırıklar


          82         60            Çoklu düşüşler.                                                      0

                                             İki kez, kırıksız bir kalça etrafında büyük bir hematomu vardı.

                                             (Önceden önkol kırığı vardı)


2 m 80 18               Bir otobüs kazasında devrilme / düşme.                        0

                                             Büyük bir hematom geçirdi ama kırık yok.

                                             (MBST tedavisinden sonra kontrol DXA'sında BMD'nin belirgin artışı 

                                             bulundu)
3 f 87 >12          Ağır bir şekilde bir deliğe düştü ve ciddi bir hematom geçirdi,                0

                                          ancak kırılma olmadı.   

                                          (MBST tedavisinden sonra kontrol DXA'sında BMD'nin belirgin artışı bulundu)
4        78        36                   Düşüş, kırılma yok.                     0

                                            (Kontrol DXA yapılmamış) 


                                             

                                             

5  f      75      24                                              Trafik kazası, kırılma yok.               0

                                      (MBST tedavisi sonrası kontrol DXA'sında BMD'de anlamlı fark bulunamadı) 

      


6    f    80    > 24    Evde düşüş. Kalçanın etrafında büyük bir hematom vardı ancak kırık yoktu.   0

                                                    (Önceden önkol kırığı vardı) 
7        75    36                Çoklu kontüzyon ve hematom içeren trafik kazası.             0

                          (MBST tedavisinden sonra kontrol DXA'sında BMD'nin belirgin artışı bulundu)      78      > 36           Düşüş (NMRT çoklu kırıklardan önce!).                                  0          85    > 12.               Sokakta ağır düşme ve kalça çevresinde büyük bir hematom vardı, ancak kırılma      olmadı. (Kontrol DXA yapılmamış)                    10         70      >12       Kalça etrafındaki büyük hematomlu trafik kazası.         0

                                         (Önceden önkol kırığı vardı)11 m      71    > 24               Ağaçtan düşüş.                                                       0

                                Birçok çürük ve kontüzyon geçirdi ancak kırık yok.
                                                                                                      Ayrı bir pencerede açGeriye dönük veri topladığımızdan dolayı, tüm hastalar için BMD kontrolümüz yok ama sadece düzenli kontrolde olan hastalar için var. Sonuçlar daha önce yayınlanmıştır ve BMD'de anlamlı bir artış göstermektedir (16). Anamnez ve medikal dokümantasyona göre ortalama yaşı 68.4 yıl olan 450 hasta (erkek n = 55, kadın n = 395) grubunda kırık kanıtı değerlendirildi. NMRT'nin kademeli etkisi olduğu, altı aydan sonra maksimum etki gösterdiği gerçeğine gelince, kırıkların değerlendirilmesi periyodu aşağıdaki gibi bölünmüştür:A. Tedaviden üç aydan az süre sonra;

B. Tedaviden sonraki üç ay ile bir yıl arasında;

C. Bir yıl ile iki yıl arasında;

D. Tedaviden sonra iki yıldan fazla.


Sonuçlar


Tablo 1'de sunulan on bir olguda, kalça ve kontüzyonlar etrafında büyük hematom gibi çok ciddi,  travma kanıtları oluşturulmuştur ancak bunlarda kırık yoktur. Travma sonrası başvurdukları hastaneden alınan tıbbi kaynak, belgelerle kanıtlanmıştır. NMRT'den önce hepsinin düşük BMD'si vardı ve bunların dördünde daha önce kırık mevcuttu.


450 hasta grubunda şunları bulduk:


A) NMR tedavisinden üç aydan kısa süre sonra: 2 kırığı olan hasta;

B) NMR tedavisi sonrası üç ay ile bir yıl arasında: kırığı olan hasta yok;

C) Bir yıl ile iki yıl arasında: 2 kırığı olan hasta;

D) Tedaviden iki yıl sonra: 14 kırık ile NMR tedavisinden üç aydan daha kısa bir sürede, (A) kırığı olan iki hasta mevcuttur.

Her ikisi de ciddi bir düşüşten sonra önkol kırığı yaşadı ve her ikisinin de daha önceden kırıkları vardı ve çok düşük BMD'ye sahiptiler. 


NMR tedavisi (B) sonrası üç ay ile bir yıl arasındaki süre içerisinde hiç kırık görülmedi.


NMR tedavisi (C) sonrası bir yıl ile iki yıl arasındaki süre içerisinde kırık geçiren iki hasta vardı.


Bunlardan bir tanesi, kontrol Xray üzerinde bulunan yeni bir L5 kırığı kırığı olan 80 yaşında bir hanımefendidir.


Diğeri ise önkol kırığı olan 83 yaşındaki bir bayan, ancak merdivenlerden düşmesine rağmen kalça kırığı değil, sol kalçada büyük bir hematom mevcuttur, ki bu ciddi bir travma olduğunu açıkça göstermektedir.


NMR tedavisinden (D) sonra iki yıldan uzun bir süre içinde kırığı olan 14 hasta mevcuttu. Hepsi 80 yaşın üzerinde kadınlardı. Bir olguda ağır travma sonrası kalça kırığı, 4 olguda vertebral kompresyon kırığı, 9 olguda ise önkol kırığı gelişti. Kalça kırığı olan bayanın ameliyattan ve endoprotez implantasyonundan sonra tamamen iyileştiği bilgisini eklemek önemlidir.


Tartışma


Minör travma sırasında oluşan kırık, osteoporozun en önemli komplikasyonu olup yaşam kalitesi üzerinde ciddi olumsuz sonuçlara yol açmakta ve hastaların önemli oranda kalıcı sakatlıklarına neden olmaktadır. Bu nedenle, kırıkların önlenmesi osteoporozun tedavisinin temel amacıdır. Böylece, osteoporoz düşük kemik gücü ile karakterizedir.Kemik gücünü ölçebilecek herhangi bir tanı aracı veya metodu yoktur. Sadece BMD ve kemik belirteçleri gibi parametrelerin ölçümlerini yapabiliriz, ancak bunlar çoğunlukla bir esneklik ve mikromimari veren ve ölçülmeyen kollajen (osteoid) kalitesine bağlı olan kemik gücünü ölçmezler. Bu nedenle, osteoporozun tedavisi ile ilgili büyük klinik çalışmaların çoğu, terapötik etkinin bir parametresi olarak kırık riskini almıştır. Ancak, eğer bir kuvvet kemiğe etki ederse kırılma olur, bu yüzden birisinin kırığa sahip olmaması gerçeği, çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmaya rağmen, tedavinin olumlu etkisi olduğu anlamına gelmez. Başarılı bir tedavinin en iyi kanıtı, şiddetli travmada meydana gelen güçlü kuvvet üzerindeki kemiğin direncidir. Bu nedenle, bu vaka raporu çalışmasının, az sayıda vaka içermesine rağmen, önemli bilgiler sağladığına inanıyoruz. Bildirilen tüm vakalar iyi belgelenmiştir ve NMRT'nin kırık riskini azaltabilecek yeni farmasötik olmayan bir yöntem olabileceğini göstermektedir. NMRT'nin maksimum etki süresi olarak kabul edilen NMRT'den sonraki üç ay ile bir yıl arasındaki süre zarfında hastalarda kırık bulunmadığını ve NMRT sonrası bir yıl ile 2 yıl arasında kırılma olmadığını görmekteyiz. NMRT'nin kademeli etkisi nedeniyle, MBST tedavisinden sonraki ilk üç ay içinde iki kırık vakası meydana gelmiş ve tedavinin başarısız olduğu 

gösterilememiştir.Ancak, bu çift kör plasebo kontrollü bir çalışma olmadığı için, osteoporozun MBST tedavisi ile ilgili daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. Yine de, bu vakalar ve özellikle onaylanmış osteoporozlu ve daha önce kırılmış olan ve ciddi travmaya rağmen MBST tedavisinden sonra kırığı olmayan on bir adet olguda, kalça çevresinde büyük hematomun doğruladığı, osteoporozlu hastalarda MBST'nin medikal tedaviye yararlı bir alternatif veya ek olabileceği beklentilerini teşvik etmektedir. Ek olarak, MBST'nin egzersiz ve D3 vitamini ile kombinasyon halinde bir kırık önleme stratejisine uygun hale getiren olumsuz bir olay riski taşımadığı bilgisi de önemlidir.


Dipnotlar


Çıkar çatışması


Yazarlar Dalibor Krpan ve Werner Kullich, çıkar çatışması olmadığını beyan ettiler.


Referanslar


1. Kamel HK. Uzun Dönem Bakımda Osteoporoz Yönetimi Güncellemesi: Bisfosfonatlara Odaklanma. J Am Med Dir Doç. Dr. 2007; 8: 434-440. [PubMed]


2. Duque N. Osteoporoz: özellikleri ve kalsiyum ilaçları. [Osteoporoz: tedavi ve farmasötik bakım]. J Pharm Belg. 2014; 2: 14-24. (Fransızca Makale) [PubMed]


3. Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H, Oden A, Melton LJ, Khaltaev N. Osteoporoz kemiklerinin tanımlanması için standart bir referanstır. Kemik. 2008; 42: 467-475. [PubMed]


4. Erviti J, Alonso A, Gorricho J, Lopez A. Oral bisfosfonatlar yaşlı İspanyol kadınlarda kalça kırığı riskini azaltmayabilir: iç içe vaka kontrol çalışması.


5. Crilly RG, Kloseck M, Chesworth B, Mequanint S, Sadowski E, Gilliland J. Kanada eyaletlerinde kalça kırığı ve osteoporoz ilaç reçeteleme oranlarının karşılaştırılması. Osteoporos Int. 2014; 25: 205-210. [PubMed]


6. Temiz-artmann A, Linder P, Kayser P, Digel I, Artmann GM, Lucker P. NMR in vitro proliferasyon, apoptoz ve insan kondrositlerinin ve osteoblastların canlılığı üzerindeki etkileri. Yöntemler Exp Clin Pharmacol. 2005; 27 (6): 391-394. [PubMed]


7. Diegel I, Kuruglan E, Linder Pt, Kayser P, Porst D, Braem GJ, Zerlin K, Artmann GM, Temiz Artmann A. Cilt fibroblastlarında NMR manyetik alan uygulamasından sonra hücre dışı kollajen çapraz bağlanmasında azalma. Uluslararası Tıp ve Biyoloji Mühendisliği Federasyonu Dergisi. 2007, 45 (1): 91-97. (İngilizce) [PubMed]


8. Frobose, Eckey U, Glaser C, Englmeier F, Assheuer J, Breitgraf G. MultiBioSignalTherapy'nin (MBST®) kıkırdak yapılarının rejenerasyonu üzerindeki üç boyutlu darbeli elektromanyetik alanlarının etkinliğinin değerlendirilmesi. Orthopadische Praxis. 2000, 8: 510-515. (İngilizce)


9. Steinecker-Frohnwieser B, Weigl L, Weberhofer G, Kullich W, Kress HG. Cal 78 Kondrosarkom Hücreleri ve C28 / I2 Kondrositleri Üzerinde Nükleer Manyetik Rezonans Tedavisinin (NMRT) ve İnterlökin IL1-s Stimülasyonunun Etkisi. J Ortopedi Rheumatol. 2014, 1 (3): 9. http://www.avensonline.org/wp-content/uploads/2014/05/JOR-2334-2846-01-0010.pdf.


10. Jansen H, Brockamp T, Paletta JR, Ockamn S, Raschke MJ, Meffert RH. Düşük enerjili NMR, orta gonartrozda bir etkiye sahiptir.  52. Yıllık Toplantı Ortopedi Araştırma Derneği; Chicago. 19-22 Mart 2006.


11. Kullich W, Overbeck J, Spiegel HU. Terapötik nükleer manyetik rezonans ile tedavi edilen dejeneratif romatizmal hastalıkları olan 4.500'den fazla hastanın çok merkezli verileri ile bir yıllık anket. J Geri Musculoskelet Rehabil. 2013, 26 (1): 93-104. [PubMed]


12. Steinecker-Frohnwieser B, Weigl L, Kullich W, Kress HG, Holler C, Sipos E. Osteosarkom ve Chondrosarkom Hücre hatlarının Metabolizması Üzerindeki NMR Tedavisinin Etkisi. Kemik - Uluslararası Kemik ve Mineral Derneği resmi Dergisi. 2009; 44 (2): 295. (İngilizce)


13. Kullich W, Schwann H, Walcher J, Machreich K. MBST®-NuclearMagnetic Resonance Therapy'nin, Belli Sırt Ağrısı olan hastalarda kompleks 3 boyutlu elektromanyetik nükleer rezonans alanı ile etkisi. Sırt ve Kas İskelet Rehabilitasyon Dergisi. 2006; 19: 79-87.


14. Auerbach B, Yacoub A, Melzer C. Gonartrozun konservatif tedavisi sırasında kullanılan MBST®-Nükleer Manyetik Rezonans Terapisinin etkinliği açısından 1 yıllık bir süre boyunca prospektif çalışma; Orthopadische Praxis, Taucha. Sözlü Anlatım, 1. Toplu Kongre Ortopedi - Kaza Cerrahisinde Poster Sunumu; 19.-22. Ekim 2005; Berlin. Yayınlandığı yer: Kongre Kataloğu, Özet, Poster R2-446 (İngilizce Poster)


15. Fagerer N. Osteoartrit için yeni tedavi seçenekleri olarak manyetik rezonans kullanımı. Arzt ve Praxis. 2007 (927): 180-182.


16. Krpan D, Stritzinger B, Lukenda I, Overbeck J, Kullich W. Osteoporozun Nükleer Manyetik Rezonans Terapisi (NMR-Terapi) ve Periodicum Biologorum ile farmasötik olmayan tedavisi. 2015; 117 (1): 160-165.


17. Zhou J, Chen S, Guo H, Xia L, Liu H, Qin Y, He C. Darbeli elektromanyetik alan osteoprotegerin'i uyarır ve yumurtalıkları alınmış sıçanlarda RANKL ekspresyonunu azaltır. Rheumatol Int. 2013; 33 (5): 1135-1141. [PubMed]


18. Jing D, Cai J, Wu Y, Shen G, Li F, Xu Q, Xie K, Tang C, Liu J, Guo W, Wu X, Jiang M, Luo E. Darbeli elektromanyetik alanlar, kısmi olarak süspansiyona alınmış sıçanlarda kemik oluşumunu teşvik ederek kemik kütlesi, mikromimarisi ve mukavemetini kısmen korur. J Kemik Madencisi Res. 2014; 29 (10): 2250-2261. [PubMed]


19. J, Zhang Y, Chen J, Zheng S, Huang H, Dong X. Fare osteoklast benzeri hücrelerde NFATc1 ve CAII'nin ifadesi üzerinde darbeli elektromanyetik alanların etkileri. Yaşlanma Kliniği Exp Res. 2014; 29 [PubMed]


20. Handschuh T, Melzer C. Behandlung der Osteoporose mit MBST® KernSpin. ORTHODOC 5 (Sonderdruck) 2008: 1–4. (2008)


Mineral ve Kemik Metabolizmasında Klinik Olgulardan Makaleler CIC Edizioni Internazionali'nin izniyle sunulmaktadır.
Copyright MBST © 2015 Tüm Hakları Saklıdır